Phát triển nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số quốc gia trên địa bàn tỉnh

Thực hiện Quyết định số 392/QĐ-BTTTT ngày 02/3/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Kế hoạch phát triển nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số; Nghị quyết số 20/NQ-TU ngày 17/01/2022 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về chuyển đổi số tỉnh Lào Cai đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, ngày 07/8/2023 UBND tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch số 323/KH-UBND triển khai nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

anh tin bai

Ảnh minh họa

Mục đích của kế hoạch nhằm triển khai hiệu quả, đồng bộ các nội dung tại Quyết định số 392/QĐ-BTTTT về thúc đẩy phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số trên địa bàn tỉnh. Trong đó, Địa chỉ số là tập hợp thông tin nhằm xác định vị trí, tọa độ của một địa danh hoặc một đối tượng bất kỳ gắn liền với đất. Đối tượng được gắn Địa chỉ số là nhà ở, trụ sở, cơ sở sản xuất kinh doanh, công trình xây dựng, địa danh hoặc bất cứ cấu trúc vật lý gắn liền với đất nào cần xác định vị trí để phục vụ nhu cầu đa dạng của người dân, doanh nghiệp, Nhà nước và toàn xã hội. Mã Địa chỉ số được biểu diễn dưới dạng ký tự số, dễ nhớ, dễ sử dụng, đảm bảo tính duy nhất và có thể thay thế địa chỉ hành chính. Phát triển Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số với cấu trúc quy định nhằm thúc đẩy phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Hoàn thiện cơ sở dữ liệu địa chỉ số tỉnh Lào Cai trên Nền tảng địa chỉ số quốc gia để chia sẻ cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp khai thác, xây dựng các bản đồ số chuyên ngành phục vụ nhu cầu quản lý và phát triển kinh tế xã hội. Hoàn thành chỉ tiêu về địa chỉ số tỉnh Lào Cai trong các chiến lược quốc gia về phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

Nội dung triển khai kế hoạch gồm: Công tác tuyên truyền; triển khai cài đặt, đăng ký tài khoản và tổ chức phân quyền rà soát thông tin địa chỉ số; đào tạo, hướng dẫn thực hiện rà soát, hoàn thiện thông tin địa chỉ số bằng ứng dụng “Địa chỉ số”; tổ chức rà soát, hoàn thiện thông tin địa chỉ số; thông báo địa chỉ số.

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông theo dõi, giám sát tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch của UBND các huyện, thị xã, thành phố, kịp thời báo cáo UBND tỉnh đôn đốc, nhắc nhở. Chỉ đạo đạo công tác tuyên truyền Kế hoạch phát triển nền tảng địa chỉ số gắn với bản đồ số của Bộ Thông tin và Truyền thông và nội dung Kế hoạch này; giới thiệu chức năng, tính năng chính, lợi ích khi sử dụng, hiệu quả và hướng dẫn sử dụng nền tảng địa chỉ số; các nội dung khác liên quan đến phát triển và sử dụng nền tảng địa chỉ số. Tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông kết quả triển khai nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số trên địa bàn tỉnh./.

Thế Bình


Thống kê truy cập
  • Đang online: 22
  • Hôm nay: 1,198
  • Trong tuần: 8,242
  • Tất cả: 2,574,605
Đăng nhập