Phòng Nghiệp vụ 1

1. Nguyễn Đức Thuận – TTVC, Trưởng phòng

Sđt: 0915.013.567

Email: ndthuan-tt@laocai.gov.vn

2. Trần Văn Phu – TTVC, Phó Trưởng phòng

Sđt: 0982.249.775

Email: tvphu-tt@laocai.gov.vn

3. Nguyễn Trung Kiên – TTVC, Phó Trưởng phòng

Sđt: 0915.249.915

Email: ntkien-tt@laocai.gov.vn

4. Nguyễn Duy Thực – TTVC

Sđt: 0986.469.171

Email: ndthuc-tt@laocai.gov.vn

5. Mai Đình Toan – TTV

Sđt: 0913.359.955

Email: mdtoan-tt@laocai.gov.vn

6. Nguyễn Thị Hoàng – TTV

Sđt: 0384.307.386

Email: nthoang-tt@laocai.gov.vn

7. Nguyễn Ninh Bình – TTV

Sđt: 0979.382.582

Email: nnbinh-ttt@laocai.gov.vnThống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 381
  • Trong tuần: 6,769
  • Tất cả: 2,400,782
Đăng nhập