Tổng số: 9
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
89/QĐ-TT 17/05/2022 Quyết định công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 Tải về
72/BC-TT 06/05/2022 Báo cáo Hoạt động duy trì áp dụng, cải tiến và Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9001:2015 Tải về
225/BC-TT 24/12/2019 Báo cáo Kết quả áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo yêu cầu của Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 năm 2019 Tải về
131/BC-TT 06/09/2018 Báo cáo tình hình xây dựng áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 Tải về
88/BC-TT 13/06/2018 Báo cáo kết quả áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo yêu cầu của Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 trong 6 tháng đầu năm 2018 Tải về
16/KH-TT 28/02/2018 Kế hoạch Duy trì áp dụng Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của Thanh tra tỉnh Lào cai năm 2018 Tải về
253/BC-TT 18/12/2017 Báo cáo kết quả xây dựng áp dụng duy trì và cải tiến HTQLCL theo yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 năm 2017 Tải về
156/BC-TT 14/08/2017 Báo cáo tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 Tải về
109/BC-TT 12/06/2017 Báo cáo kết quả áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 6 tháng đầu năm 2017 Tải về
BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH