Tổng số: 21
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
90/BC-TT 07/06/2022 BC kết quả giúp đỡ xã Chiềng Ken huyện Văn Bàn XDNTM 6 tháng đầu năm 2022 Tải về
50/BC-TT 21/03/2022 BC kết quả thực hiện nhiệm vụ giúp đỡ các xã XDNTM và GNBV quý I/2022 Tải về
13/KH-TT 27/01/2022 Kế hoạch giúp đỡ xã Cam Cọn huyện Bảo Yên xây dựng nông thôn mới năm 2022 Tải về
12/KH-TT 26/01/2022 Kế hoạch giúp đỡ các xã xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững năm 2022 Tải về
28/KH-TT 14/06/2021 Kế hoạch Giúp đỡ xã Chiềng Ken huyện Văn Bàn xây dựng nông thôn mới năm 2021 Tải về
107/BC-TT 09/06/2020 Báo cáo kết quả giúp đỡ các xã xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2020 Tải về
06/QĐ-TT 17/01/2020 Kiện toàn thành viên Tổ giúp việc cho lãnh đạo được phân công giúp đỡ các xã xây dựng nông thôn mới Tải về
25/QĐ-TT 26/02/2019 Quyết định về việc kiện toàn thành viên Tổ giúp việc cho lãnh đạo được phân công giúp đỡ các xã xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016-2020 Tải về
41/KH-TT 26/12/2018 Kế hoạch tham gia giúp đỡ 04 xã thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2019 Tải về
204/BC-TT 07/12/2018 Báo cáo tổng kết việc triển khai thực hiện giúp đỡ các xã xây dựng nông thôn mới năm 2018 Tải về
123
BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH