Tổng số: 85
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
86/QĐ-TTCP 30/03/2022 Quyết định tặng Bằng khen của Thanh tra Chính phủ Tải về
625/TT-VP 05/10/2020 Đăng ký nếp sống văn hóa năm 2021 Tải về
147/BC-TT 07/07/2020 Báo cáo kết quả hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lào Cai lần thứ V và Đại hội các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 Tải về
566/TT-VP 21/11/2019 Ý kiến việc khen thưởng cấp Nhà nước đối với Bưu điện tỉnh Tải về
41/KH-TT 21/10/2019 Kế hoạch tổ chức triển khai Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức ngành Thanh tra Lào Cai thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025 Tải về
42/KH-TT 21/10/2019 Kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến và Đại hội thi đua yêu nước ngành Thanh tra Lào Cai lần thứ V Tải về
483/TT-VP 10/10/2019 Đề nghị công nhận cơ quan đạt danh hiệu NSVH năm 2019 và đăng ký NSVH năm 2020 Tải về
450/TT-VP 24/09/2019 Ý kiến khen thưởng cấp nhà nước trong phong trào thi đua đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực năm học 2018-2019 Tải về
451/TT-VP 24/09/2019 Ý kiến khen thưởng cấp nhà nước trong phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới Tải về
415/TT-VP 28/08/2019 Văn bản tham gia 03 văn bản dự thảo do Ban TĐKT tỉnh xây dựng Tải về
123456789
BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH