Tổng số: 12
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
100/TTr-TT 29/09/2020 Tờ trình ban hành Báo cáo tự kiểm tra, rà soát văn bản QPPL liên quan đến lĩnh vực QLNN của TTCP Tải về
101/TTr-TT 01/11/2019 Tờ trình đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn An toàn về ANTT năm 2019 của Thanh tra tỉnh Lào Cai Tải về
79/TTr-TT 31/10/2018 Tờ trình đề nghị công nhận tiêu chuẩn An toàn về an ninh trật tự năm 2018 Tải về
60/TTr-TT 31/07/2017 V/v đề nghị Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen Tải về
33/TTr-TT 18/05/2017 Tờ trình về việc ban hành Quyết định phê duyệt Đề án "Đổi mới công tác quản lý, tổ chức tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2017-2020" Tải về
31/TTr-TT 17/05/2017 Tờ trình đề nghị ban hành Quyết định Quy định tiêu chuẩn, điều kiện chức danh Trưởng phòng, PTP Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra , PCTT các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Chánh Thanh tra , PCTT các huyện, thành phố thuộc tỉnh Lào Cai Tải về
25/TTr-TT 05/05/2017 V/v ban hành kế hoạch tổng kết 6 năm thực hiện Luật Thanh tra Tải về
20/TTr-TT 14/04/2017 V/v ban hành quyết định quy định tiêu chuẩn,điều kiện chức danh Trưởng phòng,Phó Trưởng phòng thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra,Phó Chánh Thanh tra cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra các huyện,thành phố thuộc tỉnh Lào Cai Tải về
12/TTr-TT 10/03/2017 V/v cấp trang phục đối với cán bộ,công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân Tải về
03/TTr-TT 16/01/2017 Đề nghị UBND tỉnh tặng Cờ thi đua năm 2016 cho Thanh tra tỉnh Lào Cai Tải về
12
BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH