Tổng số: 1221
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
89/QĐ-TT 17/05/2022 Quyết định công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
Lượt xem: 133
Tải về 0
35/KH-TT 11/05/2022 Kế hoạch phổ biến pháp luật đợt II năm 2022 của Thanh tra tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 258
Tải về 1
82/QĐ-TT 09/05/2022 Quyết định phân công người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Thanh tra tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 274
Tải về 0
251/TT-VP 06/05/2022 Vb đề xuất nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 54/NQ-CP ngày 13/4/2022 của Chính phủ
Lượt xem: 268
Tải về 0
72/BC-TT 06/05/2022 Báo cáo Hoạt động duy trì áp dụng, cải tiến và Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9001:2015
Lượt xem: 264
Tải về 0
74/QĐ-TT 04/05/2022 QĐ kiện toàn BCĐ biên soạn và Tổ thư ký BCĐ biên soạn cuốn Lịch sử ngành Thanh tra
Lượt xem: 265
Tải về 0
243/TT-VP 04/05/2022 Vb tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ
Lượt xem: 261
Tải về 0
01/TT-TĐGPCTN 04/05/2022 Văn bản hướng dẫn đánh giá công tác PCTN năm 2021
Lượt xem: 271
Tải về 1
70/QĐ-TT 29/04/2022 Quyết định kiện toàn Ban biên tập Trang thông tin điện tử Thanh tra tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 263
Tải về 0
72/QĐ-TT 29/04/2022 Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin
Lượt xem: 262
Tải về 0
12345678910...
BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH