Chương trình triển khai công tác thông tin - tuyên truyền của Thanh tra tỉnh Lào Cai năm 2018
Số ký hiệu văn bản 01/CTr-TT
Ngày ban hành 04/01/2018
Ngày hiệu lực 04/01/2018
Trích yếu nội dung Chương trình triển khai công tác thông tin - tuyên truyền của Thanh tra tỉnh Lào Cai năm 2018
Hình thức văn bản Chương trình
Lĩnh vực Khác
Người ký duyệt Hoàng Công Phái
Tài liệu đính kèm ctr_01_ttt_trien_khai_thong_tin_tt_thanh_tra_tinh_2018.pdf
Văn bản mới