Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Lào Cai (01/11/1950 - 01/11/2020)
Số ký hiệu văn bản 11 -HD/BTGTU
Ngày ban hành 27/10/2020
Ngày hiệu lực 27/10/2020
Trích yếu nội dung Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Lào Cai (01/11/1950 - 01/11/2020)
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực Tuyên truyền
Người ký duyệt Trinh Giang Nam
Tài liệu đính kèm HD số 11 về TT 70 NĂM GIẢI PHÓNG LÀO CAI (1).doc
Văn bản mới