Hướng dẫn Tuyên truyền tháng 12 năm 2020
Số ký hiệu văn bản 15 - HD/BTGHU
Ngày ban hành 26/11/2020
Ngày hiệu lực 26/11/2020
Trích yếu nội dung Hướng dẫn Tuyên truyền tháng 12 năm 2020
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực Tài liệu tuyên vận
Người ký duyệt Trinh Giang Nam
Tài liệu đính kèm HD TT tháng 12 năm 2020.doc
Văn bản mới