Vb triển khai thực hiện phần mềm hệ thống báo cáo (Sở Du lịch)
Số ký hiệu văn bản 275/TT-VP
Ngày ban hành 24/05/2022
Ngày hiệu lực 24/05/2022
Trích yếu nội dung Vb triển khai thực hiện phần mềm hệ thống báo cáo (Sở Du lịch)
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Thanh tra
Người ký duyệt Nguyễn Thành Sinh
Tài liệu đính kèm Vb_275_trien_khai_phan_mem_bao_cao.pdf
Văn bản mới