Vb đề xuất nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 54/NQ-CP ngày 13/4/2022 của Chính phủ
Số ký hiệu văn bản 251/TT-VP
Ngày ban hành 06/05/2022
Ngày hiệu lực 06/05/2022
Trích yếu nội dung Vb đề xuất nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 54/NQ-CP ngày 13/4/2022 của Chính phủ
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Khác
Người ký duyệt Nguyễn Thành Sinh
Tài liệu đính kèm Vb triển khai NQ 54 của CP.pdf
Văn bản mới