Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017
Số ký hiệu văn bản Kế hoạch số 28/KH-MTTQ-CQ
Ngày ban hành 11/04/2017
Ngày hiệu lực 11/04/2017
Trích yếu nội dung Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực
Người ký duyệt Tráng A Phù
Tài liệu đính kèm KH28.pdf
Văn bản mới