Báo cáo Hoạt động duy trì áp dụng, cải tiến và Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9001:2015
Số ký hiệu văn bản 72/BC-TT
Ngày ban hành 06/05/2022
Ngày hiệu lực 06/05/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo Hoạt động duy trì áp dụng, cải tiến và Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9001:2015
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực ISO
Người ký duyệt Hoàng Công Phái
Tài liệu đính kèm BC 72 TTT hoạt động ISO.pdf
Văn bản mới