QĐ kiện toàn BCĐ biên soạn và Tổ thư ký BCĐ biên soạn cuốn Lịch sử ngành Thanh tra
Số ký hiệu văn bản 74/QĐ-TT
Ngày ban hành 04/05/2022
Ngày hiệu lực 04/05/2022
Trích yếu nội dung QĐ kiện toàn BCĐ biên soạn và Tổ thư ký BCĐ biên soạn cuốn Lịch sử ngành Thanh tra
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Thanh tra
Người ký duyệt Nguyễn Thành Sinh
Tài liệu đính kèm QD_kien_toan_Ban_chi_dao_To_bien_soan_lich_su.pdf
Văn bản mới