Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin
Số ký hiệu văn bản 72/QĐ-TT
Ngày ban hành 29/04/2022
Ngày hiệu lực 29/04/2022
Trích yếu nội dung Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Người ký duyệt Nguyễn Thành Sinh
Tài liệu đính kèm QD_kien_toan_BCD_UDCNTT_2022.pdf
Văn bản mới