KH thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia năm 2022
Số ký hiệu văn bản 31/KH-TT
Ngày ban hành 26/04/2022
Ngày hiệu lực 26/04/2022
Trích yếu nội dung KH thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia năm 2022
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Khác
Người ký duyệt Hoàng Công Phái
Tài liệu đính kèm KH 31 TTT dữ liệu dân cư.pdf
Văn bản mới