Kế hoạch tự đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021
Số ký hiệu văn bản 159/KH-UBND
Ngày ban hành 20/04/2022
Ngày hiệu lực 20/04/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch tự đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Phòng, chống tham nhũng
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm KH 159 UBND tỉnh về đánh giá công tác PCTN 2021.pdf
Văn bản mới