BC Kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2019 (Trình kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa XVIII)
Số ký hiệu văn bản 668/BC-UBND
Ngày ban hành 30/11/2018
Ngày hiệu lực 30/11/2018
Trích yếu nội dung BC Kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2019 (Trình kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa XVIII)
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Kinh tế xã hội
Người ký duyệt Lê Tân Phong
Tài liệu đính kèm 668-bc-ket-qua-thuc-hien-cac-chi-tieu-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-nam-2018-nhiem-vu-giai-phap-trong-tam-nam-2019.pdf
Văn bản mới