V/v ban hành Bộ tiêu chí đánh giá mức độ cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử thành viên
Số ký hiệu văn bản 2069/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/06/2016
Ngày hiệu lực 30/06/2016
Trích yếu nội dung V/v ban hành Bộ tiêu chí đánh giá mức độ cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử thành viên
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực
Người ký duyệt Phó Chủ tịch Đặng Xuân Thanh
Tài liệu đính kèm 2069 bo tieu chi 2016.pdf
Văn bản mới