V/v triển khai thực hiện đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2016
Số ký hiệu văn bản 3106/UBND-NC
Ngày ban hành 29/06/2016
Ngày hiệu lực 29/06/2016
Trích yếu nội dung V/v triển khai thực hiện đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2016
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực
Người ký duyệt Chủ tịch Đặng Xuân Phong
Tài liệu đính kèm 3106UBND-NC.pdf
Văn bản mới