Tình hình tai nạn lao động 6 tháng đầu năm 2017
Số ký hiệu văn bản 136/BC-TT
Ngày ban hành 06/07/2017
Ngày hiệu lực 06/07/2017
Trích yếu nội dung Tình hình tai nạn lao động 6 tháng đầu năm 2017
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Lao động
Người ký duyệt Hoàng Công Phái
Tài liệu đính kèm BC_136_TTT_TNLD.PDF
Văn bản mới