Báo cáo tuyên truyền Chỉ thị số 04-CT/TW và Chương trình số 63-CTr/TU
Số ký hiệu văn bản 162/BC-TT
Ngày ban hành 28/09/2021
Ngày hiệu lực 28/09/2021
Trích yếu nội dung Báo cáo tuyên truyền Chỉ thị số 04-CT/TW và Chương trình số 63-CTr/TU
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Khác
Người ký duyệt Đàm Quang Vinh
Tài liệu đính kèm BC_tuyen_truyen_CT04_CTr_63TU.pdf
Văn bản mới