Vb giới thiệu cộng tác viên Tạp chí Thanh tra
Số ký hiệu văn bản 598/TT-VP
Ngày ban hành 27/09/2021
Ngày hiệu lực 27/09/2021
Trích yếu nội dung Vb giới thiệu cộng tác viên Tạp chí Thanh tra
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Thanh tra
Người ký duyệt Đàm Quang Vinh
Tài liệu đính kèm Vb_gui_Tap_chi_Thanh_tra_ve_cong_tac_vien.pdf
Văn bản mới