Kế hoạch tự kiểm tra thực hiện Quy chế DCCS và công tác tôn giáo năm 2021 của Thanh tra tỉnh
Số ký hiệu văn bản 45/KH-TT
Ngày ban hành 21/09/2021
Ngày hiệu lực 21/09/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch tự kiểm tra thực hiện Quy chế DCCS và công tác tôn giáo năm 2021 của Thanh tra tỉnh
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Khác
Người ký duyệt Hoàng Công Phái
Tài liệu đính kèm KH_kiem_tra_cong_tac_QCDC_2021.pdf
Văn bản mới