Luật Đấu giá tài sản
Số ký hiệu văn bản 01/2016/QH14
Ngày ban hành 17/11/2016
Ngày hiệu lực 01/07/2017
Trích yếu nội dung Luật Đấu giá tài sản
Hình thức văn bản Luật
Lĩnh vực Khác
Người ký duyệt Nguyễn Thị Kim Ngân
Tài liệu đính kèm luat-dau-gia-tai-san.pdf
Văn bản mới