Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Đề án Tuyên truyền phổ biến pháp luật về PCTN giai đoạn 2019-2021
Số ký hiệu văn bản 40/KH-TT
Ngày ban hành 27/08/2021
Ngày hiệu lực 27/08/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Đề án Tuyên truyền phổ biến pháp luật về PCTN giai đoạn 2019-2021
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Phòng, chống tham nhũng
Người ký duyệt Đàm Quang Vinh
Tài liệu đính kèm KH_KIEM_TRA_THUC_HIEN_PCTN_2021.pdf
Văn bản mới