Vb đôn đốc triển khai thực hiện phần mềm hệ thống báo cáo
Số ký hiệu văn bản 498/TT-VP
Ngày ban hành 18/08/2021
Ngày hiệu lực 18/08/2021
Trích yếu nội dung Vb đôn đốc triển khai thực hiện phần mềm hệ thống báo cáo
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Thanh tra
Người ký duyệt Đàm Quang Vinh
Tài liệu đính kèm Vb_498_TTT_don_doc_phan_mem_bao_cao.pdf
Văn bản mới