Chương trình công tác năm 2021 của Thanh tra tỉnh
Số ký hiệu văn bản 01/CTr-TT
Ngày ban hành 05/01/2021
Ngày hiệu lực 05/01/2021
Trích yếu nội dung Chương trình công tác năm 2021 của Thanh tra tỉnh
Hình thức văn bản Chương trình
Lĩnh vực Thanh tra
Người ký duyệt Đàm Quang Vinh
Tài liệu đính kèm ctr_cong_tac_thanh_tra_tinh_2021.pdf
Văn bản mới