Báo cáo chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật năm 2023
Số ký hiệu văn bản 271/BC-TT
Ngày ban hành 10/11/2023
Ngày hiệu lực 10/11/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật năm 2023
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Cải cách hành chính
Người ký duyệt Nguyễn Đức Minh
Tài liệu đính kèm bc_271_ttt_chi_so_b1_nam_2023.pdf
Văn bản mới