V/v tham gia góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai Chiến lược thu hút nhân tài
Số ký hiệu văn bản 635/TT-VP
Ngày ban hành 08/11/2023
Ngày hiệu lực 08/11/2023
Trích yếu nội dung V/v tham gia góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai Chiến lược thu hút nhân tài
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Khác
Người ký duyệt Nguyễn Thành Sinh
Tài liệu đính kèm vb_635_ttt_y_kien_kh_trien_khai_chien_luoc_nhan_tai.pdf
Văn bản mới