Báo cáo tổng kết thực hiện Kết luận số 82- KL/TW ngày 16/8/2010 của Bộ Chính trị khóa X
Số ký hiệu văn bản 266/BC-TT
Ngày ban hành 01/11/2023
Ngày hiệu lực 01/11/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo tổng kết thực hiện Kết luận số 82- KL/TW ngày 16/8/2010 của Bộ Chính trị khóa X
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Dược
Người ký duyệt Nguyễn Đức Minh
Tài liệu đính kèm bc_266_ttt_tong_ket_thuc_hien_kl_82.pdf
Văn bản mới