Kết quả thực hiện nhiệm vụ QLNN về công tác thanh niên năm 2023
Số ký hiệu văn bản 606/TT-VP
Ngày ban hành 30/10/2023
Ngày hiệu lực 30/10/2023
Trích yếu nội dung Kết quả thực hiện nhiệm vụ QLNN về công tác thanh niên năm 2023
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Khác
Người ký duyệt Nguyễn Đức Minh
Tài liệu đính kèm bc_606_ttt_qlnn_ve_thanh_nien_2023.pdf
Văn bản mới