Báo cáo sơ kết Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách tiền lương
Số ký hiệu văn bản 103/BC-TT
Ngày ban hành 04/05/2023
Ngày hiệu lực 04/05/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo sơ kết Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách tiền lương
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Khác
Người ký duyệt Nguyễn Thành Sinh
Tài liệu đính kèm bc_103_ttt_nq_27.2018_chinh_sach_tien_luong.pdf
Văn bản mới