Báo cáo kết quả triển khai cài đặt ứng dụng VssID và VNeID
Số ký hiệu văn bản 98/BC-TT
Ngày ban hành 28/04/2023
Ngày hiệu lực 28/04/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo kết quả triển khai cài đặt ứng dụng VssID và VNeID
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Khác
Người ký duyệt Hoàng Công Phái
Tài liệu đính kèm bc_98_ttt_ket_qua_trien_khai_vneid_va_vssid.pdf
Văn bản mới