V/v cử công chức tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ TTV K6 năm 2023
Số ký hiệu văn bản 214/TT-VP
Ngày ban hành 21/04/2023
Ngày hiệu lực 21/04/2023
Trích yếu nội dung V/v cử công chức tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ TTV K6 năm 2023
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Đào tạo, bồi dưỡng
Người ký duyệt Nguyễn Thành Sinh
Tài liệu đính kèm vb_214_ttt_tham_gia_ttv_k6_2023.pdf
Văn bản mới