Báo cáo tình hình thực hiện chức trách nhiệm vụ, đạo đức công vụ của công chức
Số ký hiệu văn bản 93/BC-TT
Ngày ban hành 20/04/2023
Ngày hiệu lực 20/04/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo tình hình thực hiện chức trách nhiệm vụ, đạo đức công vụ của công chức
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Khác
Người ký duyệt Hoàng Công Phái
Tài liệu đính kèm bc_93_ttt_dao_duc_cong_vu.pdf
Văn bản mới