Báo cáo hoạt động của đội ngũ báo cáo viên pháp luật từ năm 2020 đến nay
Số ký hiệu văn bản 94/BC-TT
Ngày ban hành 20/04/2023
Ngày hiệu lực 20/04/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo hoạt động của đội ngũ báo cáo viên pháp luật từ năm 2020 đến nay
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Khác
Người ký duyệt Hoàng Công Phái
Tài liệu đính kèm bc_94_ttt_doi_ngu_bao_cao_vien_phap_luat.pdf
Văn bản mới