V/v cử công chức tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ TTV K3 năm 2023
Số ký hiệu văn bản 194/TT-VP
Ngày ban hành 10/04/2023
Ngày hiệu lực 10/04/2023
Trích yếu nội dung V/v cử công chức tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ TTV K3 năm 2023
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Đào tạo, bồi dưỡng
Người ký duyệt Nguyễn Thành Sinh
Tài liệu đính kèm vb_194_ttt_gui_truong_cbtt_ttv_k3.2023.pdf
Văn bản mới