Báo cáo tình hình kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính Quý I năm 2023
Số ký hiệu văn bản 43/BC-TT
Ngày ban hành 13/03/2023
Ngày hiệu lực 13/03/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo tình hình kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính Quý I năm 2023
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Thủ tục hành chính
Người ký duyệt Hoàng Công Phái
Tài liệu đính kèm bc_43_ttt_kstthc_quy_i_nam_2023_.pdf
Văn bản mới