Tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 344/KH-TTCP ngày 15/02/2023 của Thanh tra Chính phủ về đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương năm 2022, ngày 27/02/2023 Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch số 115/KH-UBND đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022.

Nội dung của kế hoạch bao gồm: Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng; thành lập Tổ công tác đánh giá PCTN của tỉnh; ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện tự đánh giá công tác PCTN của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương; tổ chức thực hiện lập Hồ sơ tự đánh giá và xây dựng Báo cáo tự đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 để báo cáo Thanh tra Chính phủ theo quy định.

anh tin bai

Thanh tra tỉnh tổ chức tập huấn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021

Năm 2021, tỉnh Lào Cai xếp hạng thứ 13/63 tỉnh, thành trên cả nước theo kết quả đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh của Thanh tra Chính phủ. Trên cơ sở kết quả đạt được, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Thanh tra tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Tổ công tác đánh giá phòng, chống tham nhũng của tỉnh năm 2022, là cơ quan thường trực, đầu mối phối hợp, liên lạc, trao đổi với Tổ công tác của Thanh tra Chính phủ ngay sau khi Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 của Thanh tra Chính phủ được ban hành.

Chi tiết xem Kế hoạch tại đây: File đính kèm.

V.H


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập