Tổng số: 9
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
138/2020/NĐ-CP 27/11/2020 Nghị định quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức Tải về
72/2018/NĐ-CP 15/05/2018 Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang Tải về
92/2017/NĐ-CP 07/08/2017 Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính Tải về
91/2017/NĐ-CP 31/07/2017 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng. Tải về
88/2017/NĐ-CP 27/07/2017 Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức Tải về
49/NQ-CP 13/06/2017 Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều có liên quan đến kiểm soát TTHC, CCHC và cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại một số Nghị quyết của Chính phủ Tải về
256/TB-VPCP 06/06/2017 Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ Trương Hòa Bình tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2017 và công bố chỉ số CCHC năm 2016 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Tải về
159/2016/NĐ-CP 29/11/2016 Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Thanh tra về tổ chức hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân Tải về
1980/QĐ-TTg 17/10/2016 Về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 Tải về
BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH