Chương trình kiểm điểm đánh giá, phân xếp loại tập thể, cá nhân và tổ chức tổng kết công tác cơ quan, công tác đoàn thể, công tác Đảng năm 2018
Số ký hiệu văn bản 03/CTr-TT
Ngày ban hành 26/11/2018
Ngày hiệu lực 26/11/2018
Trích yếu nội dung Chương trình kiểm điểm đánh giá, phân xếp loại tập thể, cá nhân và tổ chức tổng kết công tác cơ quan, công tác đoàn thể, công tác Đảng năm 2018
Hình thức văn bản Chương trình
Lĩnh vực Khác
Người ký duyệt Phan Đăng Toàn
Tài liệu đính kèm ctr_03_ttt_kiem_diem_danh_gia_pah_xep_loai_tap_the_ca_nha_va_tong_ket_signed.pdf
Văn bản mới