V/v cử cán bộ tham gia lớp Bồi dưỡng kỹ năng xử phạt VPHC
Số ký hiệu văn bản 134/TT-VP
Ngày ban hành 07/03/2023
Ngày hiệu lực 07/03/2023
Trích yếu nội dung V/v cử cán bộ tham gia lớp Bồi dưỡng kỹ năng xử phạt VPHC
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Đào tạo, bồi dưỡng
Người ký duyệt Nguyễn Thành Sinh
Tài liệu đính kèm vb_134_ttt_hoc_xu_phat_vphc_2023.pdf
Văn bản mới