Tập huấn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2018

Ngày 12/03/2019, Phó tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm đã chủ trì hội nghị tập huấn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) cấp tỉnh năm 2018 khu vực các tỉnh, thành phố phía Bắc. Tham dự có đại diện lãnh đạo Thanh tra các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.


Phó Tổng TTCP Trần Ngọc Liêm phát biểu chỉ đạo

Trên cơ sở kết quả đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2017 (theo phương pháp đánh giá của Ủy ban Chống tham nhũng và Dân quyền Hàn Quốc), thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Kế hoạch số 109/KH-TTCP ngày 24/01/2019 về đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2018 và Quyết định số 63/QĐ-TTCP ngày 26/02/2018 phê duyệt Bộ chỉ số đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh.

Theo Kế hoạch 109/KH-TTCP, trên cơ sở kết quả của năm 2017, tiếp tục triển khai áp dụng Bộ công cụ đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng tại UBND các cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2018 nhằm đánh giá đúng và khuyến khích những nỗ lực của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong công tác PCTN, xây dựng văn hóa chống tham nhũng; tăng cường phối hợp công tác giữa TTCP và UBND cấp tỉnh về công tác PCTN; nâng cao hiệu quả, chất lượng thông tin, báo cáo về công tác PCTN; từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác PCTN.Các đại biểu tham dự Hội nghị

Tại hội nghị, đại diện Tổ công tác đánh giá công tác PCTN năm 2018 của Thanh tra Chính phủ đã giới thiệu những nội dung cụ thể của Bộ chỉ số đánh giá năm 2018, những điểm mới so với Bộ chỉ số đánh giá năm 2017 và giải đáp những thắc mắc của các đại biểu về Bộ chỉ số đánh giá năm 2018.
Phát biểu chỉ đạo, Phó tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm nhấn mạnh mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đáng giá công tác PCTN năm 2018 và khẳng định, công tác đánh giá PCTN năm 2017 đã có chuyển biến tích cực và là một trong những giải pháp phòng ngừa tham nhũng rất hiệu quả; thông qua việc đánh giá sẽ tăng cường phối hợp công tác giữa Thanh tra Chính phủ và UBND cấp tỉnh về công tác PCTN trên cơ sở phối hợp đánh giá, chia sẻ và nhân rộng những thực tiễn tốt, hỗ trợ các hoạt động trong công tác PCTN; nâng cao hiệu quả, chất lượng thông tin, báo cáo về công tác PCTN; từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác PCTN. Để kết quả đánh giá ở mỗi địa phương chính xác, khách quan, Phó Tổng TTCP Trần Ngọc Liêm đề nghị các đại biểu cần quan tâm một số nội dung như: Các địa phương cần tăng cường sự phối hợp với Tổ công tác của TTCP trong quá trình tự đánh giá; cung cấp đầy đủ, kịp thời các hồ sơ tài liệu; đặc biệt chú ý đến tiêu chí kết quả phát hiện các hành vi tham nhũng thông qua thanh tra, kiểm tra, giải quyết KNTC và kết quả xử lý các hành vi tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng…

thanhtra.gov.vn


Thống kê truy cập
  • Đang online: 20
  • Hôm nay: 383
  • Trong tuần: 1,962
  • Tất cả: 1,994,416
Đăng nhập