Nội quy tiếp công dân

 

NỘI QUY TIẾP CÔNG DÂN

1. Nhiệm vụ quyền hạn của cán bộ, Tổ tiếp công dân:

- Tiếp nhận khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến khiếu nại, tố cáo, ghi chép vào sổ theo dõi công dân đến khiếu nại, tố cáo;

- Hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo; giữ bí mật họ tên, địa chỉ.... của người tố cáo khi có yêu cầu;

- Từ chối không tiếp những người đang trong tình trạng say rượu, tâm thần và những người vi phạm qui chế, nội qui tiếp công dân;

- Yêu cầu công dân trình bày đầy đủ, rõ ràng những nội dung khiếu nại, tố cáo, cung cấp các tài liệu liên quan đến việc khiếu nại, tố cáo;

- Trường hợp công dân trình bày đầy đủ, rõ ràng những nội dung khiếu nại, tố cáo, cung cấp các tài liệu liên quan đến việc khiếu nại, tố cáo;

- Trường hợp công dân trình bày bằng miệng, nếu thấy cần thiết thì yêu cầu viết thành văn bản và ký tên xác nhận;

- Được yêu cầu cơ quan Công an phụ trách địa bàn có biện pháp xử lý đối với những người lợi dụng việc khiếu nại, tố cáo có hành vi vi phạm Pháp luật tại nơi tiếp công dân.

2. Quyền, nghĩa vụ của công dân tại phòng tiếp dân:

- Được hướng dẫn giải thích về những nội dung mình trình bày;

- Được quyền khiếu nại, tố cáo với Thủ trưởng trực tiếp của người tiếp công dân nếu họ có việc làm sai trái, gây cản trở, phiền hà, sách nhiễu trong khi làm nhiệm vụ;

- Được yêu cầu giữ bí mật họ tên, địa chỉ người tố cáo;

- Phải xuất trình giấy tờ tùy thân. Trường hợp được ủy quyền phải xuất trình giấy ủy quyền có chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền;

- Phải nghiêm chỉnh tuân thủ nội qui nơi tiếp công dân và hướng dẫn của cán bộ tiếp công dân;

- Trường hợp có nhiều người khiếu nại, tố cáo cùng một nội dung thì phải cử người đại diện để trình bày với cán bộ tiếp công dân;

- Không được gây rối trật tự ở nơi tiếp công dân, vu cáo, xúc phạm uy tín danh dự của cơ quan Nhà nước, người thi hành nhiệm vụ, công vụ./.

(Trích Luật khiếu nại, tố cáo; Nghị định 136/NĐ/CP; Nghị định 89/CP)

   

                                                                     CHÁNH THANH TRA

                                                                         (Đã ký)

                                                                     Phạm Đình ChươngThống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 217
  • Trong tuần: 1,796
  • Tất cả: 1,994,250
Đăng nhập