Phòng Nghiệp vụ 1

1. Nguyễn Đức Thuận – TTVC, Trưởng phòng

Sđt: 0915.013.567

Email: ndthuan-tt@laocai.gov.vn

2. Trần Văn Phu – TTVC, Phó Trưởng phòng

Sđt: 0982.249.775

Email: tvphu-tt@laocai.gov.vn

3. Nguyễn Trung Kiên – TTVC, Phó Trưởng phòng

Sđt: 0915.249.915

Email: ntkien-tt@laocai.gov.vn

4. Nguyễn Duy Thực – TTVC

Sđt: 0986.469.171

Email: ndthuc-tt@laocai.gov.vn

5. Mai Đình Toan – TTV

Sđt: 0913.359.955

Email: mdtoan-tt@laocai.gov.vn

6. Nguyễn Thị Hoàng – TTV

Sđt: 0384.307.386

Email: nthoang-tt@laocai.gov.vn

 Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 386
  • Trong tuần: 1,965
  • Tất cả: 1,994,419
Đăng nhập