Tin hoạt động thanh tra
 • Công bố quyết định thanh tra tại UBND thị xã Sa Pa

  Chiều ngày 16/5/2022, Thanh tra tỉnh đã tiến hành công bố quyết định thanh tra tại UBND thị xã Sa Pa. Phó Chánh Thanh tra tỉnh - Nguyễn Đức Minh, Trưởng đoàn thanh tra chủ trì buổi công bố. Dự buổi công bố có Chủ tịch UBND thị xã Sa Pa - Vương Trinh Quốc, Trưởng các phòng, ban, Chủ tịch UBND các xã, phường có liên quan đến nội dung thanh tra và các thành viên Đoàn thanh tra số 78-2022.

 • Công bố quyết định thanh tra tại UBND huyện Bảo Thắng

  Sáng ngày 12/5/2022, tại UBND huyện Bảo Thắng, Thanh tra tỉnh đã tiến hành công bố quyết định thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc chấp hành pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo; công tác thanh tra và xử lý sau thanh tra; việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác quản lý thu chi tài chính ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản. Phó Chánh Thanh tra tỉnh - Hoàng Công Phái, Trưởng đoàn thanh tra đã chủ trì buổi công bố. Dự buổi công bố có Chủ tịch UBND huyện Bảo Thắng - Ngô Minh Quế , Trưởng các phòng, ban, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn có liên quan đến nội dung thanh tra và các thành viên Đoàn thanh tra số 79-2022.

 • Vẫn còn chồng chéo trong thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp

  Trong thời gian qua, ngành Thanh tra tỉnh Lào Cai đã luôn chủ động, bám sát chủ trương, đường lối lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, định hướng của Thanh tra Chính phủ, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh để xây dựng kế hoạch thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, sát thực tế đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 

 • Công bố, công khai kết luận thanh tra các gói thầu Covid-19

  Sáng ngày 13/4/2022, tại Hội trường Sở Y tế, Thanh tra tỉnh Lào Cai đã tổ chức công bố, công khai kết luận thanh tra việc mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư, sinh phẩm xét nghiệm và giá dịch vụ xét nghiệm đang thực hiện tại các cơ sở sử dụng các loại xét nghiệm phòng, chống dịch Covid-19 tại Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc Sở Y tế. Ông Nguyễn Đức Minh - Phó Chánh Thanh tra tỉnh, Trưởng đoàn thanh tra chủ trì buổi công bố, công khai kết luận thanh tra.

 • Cần có quy định cụ thể về thời gian thẩm định dự thảo kết luận thanh tra

  Việc thẩm định dự thảo kết luận thanh tra đã được Thanh tra Chính phủ hướng dẫn tại Thông tư 06/2021/TT-TTCP Quy định về tổ chức, hoạt động của đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra. Qua theo dõi, thời gian, việc thẩm định dự thảo kết luận thanh tra tại tỉnh Lào Cai không có sự cố định, có cuộc chỉ một hai ngày là xong, có cuộc lại kéo dài tới vài tuần. Do đó, cần có quy định cụ thể về thời gian thẩm định.  

 • Ngành Thanh tra tỉnh Lào Cai phát hiện sai phạm trên 3,5 tỷ đồng

  Quý 1/2022, ngành Thanh tra tỉnh Lào Cai đã triển khai 31 cuộc thanh tra hành chính, gồm 25 cuộc thanh tra theo kế hoạch và 06 cuộc thanh tra đột xuất, đã ban hành 07 kết luận thanh tra. Qua thanh tra, phát hiện tổng số tiền sai phạm trên 3,54 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách trên 1,19 tỷ đồng, kiến nghị xử lý khác gần 2,35 tỷ đồng.

 • Công bố, công khai kết luận thanh tra tại huyện Mường Khương

  Ngày 27/01/2022, tại UBND huyện Mường Khương, Thanh tra tỉnh Lào Cai đã tổ chức công bố công khai kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại huyện Mường Khương. Ông Hoàng Công Phái - Phó Chánh Thanh tra tỉnh, Trưởng đoàn thanh tra chủ trì buổi công khai kết luận thanh tra.

 • Công bố Quyết định thanh tra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh

  Thực hiện Quyết định thanh tra số 07/QĐ-TT ngày 11/01/2022 của Chánh Thanh tra tỉnh về việc thanh tra tại Bệnh viện Đa Khoa tỉnh, ngày 13/01/2022 Thanh tra tỉnh đã tiến hành công bố Quyết định thanh tra tại Bệnh viện Đa Khoa tỉnh.

 • Công bố Quyết định thanh tra tại Sở Giáo dục và Đào tạo

  Sáng ngày 14/01/2022, Thanh tra tỉnh đã tiến hành công bố Quyết định thanh tra tại Sở Giáo dục và Đào tạo. Tham dự buổi công bố về phía Sở Giáo dục và Đào tạo có Ban Giám đốc, lãnh đạo các phòng và kế toán đơn vị; về phía Thanh tra tỉnh dự và chủ trì buổi công bố có ông Hoàng Công Phái - Phó Chánh Thanh tra tỉnh và các thành viên trong Đoàn thanh tra. 

 • Công bố Quyết định thanh tra tại Sở Giao thông vận - Xây dựng

  Ngày 07/01/2022, tại Hội trường Sở Giao thông vận tải - Xây dựng, Thanh tra tỉnh đã tiến hành công bố Quyết định thanh tra tại Sở Giao thông vận tải - Xây dựng . T ham dự buổi công bố có Phó Chánh Thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra - Hoàng Công Phái, thành viên Đoàn thanh tra số 01-2022; Giám đốc Sở Giao thông vận tải - Xây dựng - Nguyễn Quốc Huy, lãnh đạo Sở, các phòng chuyên môn, Kế toán Văn phòng Sở và các đơn vị có liên quan. 

 • Công bố, công khai Kết luận thanh tra đột xuất

  Sáng ngày 07/01/2022, tại Trụ sở cơ quan, Thanh tra tỉnh Lào Cai đã tổ chức công bố, công khai kết luận thanh tra đột xuất tại Dự án Tiểu khu đô thị số 3, khu đô thị số 5, khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường, phường Bắc Cường; Dự án tiểu khu đô thị số 19, phường Bắc Lệnh và Dự án khu đô thị mới tại Tổ 24a đến 26b, phường Duyên Hải . Ông Hoàng Công Phái - Phó Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì buổi công bố, công khai kết luận thanh tra.

 • Công bố Quyết định thanh tra tại Sở Y tế tỉnh Lào Cai

  Ngày 17/12/2021, tại Hội trường Sở Y tế tỉnh Lào Cai, Phó Chánh Thanh tra tỉnh - Nguyễn Đức Minh đã chủ trì buổi công bố quyết định thanh tra đối với Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc Sở. Dự buổi công bố có Giám đốc Sở - Hoàng Quốc Hương, các thành viên Đoàn thanh tra và đại diện lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Y tế tỉnh Lào Cai.

 • Công bố Quyết định thanh tra trách nhiệm tại Sở Tài nguyên và Môi trường

  Ngày 11/10/2021, tại Sở Tài nguyên và Môi trường, Phó Chánh Thanh tra tỉnh - Nguyễn Đức Minh đã chủ trì buổi công bố Quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị trực thuộc Sở. Cùng dự buổi công bố có Giám đốc Sở - Hồ Cao Khải, lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở.

 • Công bố Quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật trong công tác đầu tư xây dựng cơ bản tại huyện Mường Khương

  Chiều ngày 08/10/2021, tại UBND huyện Mường Khương đã diễn ra buổi công bố Quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật trong công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại huyện Mường Khương. Dự buổi công bố có Phó Chủ tịch UBND huyện Mường Khương - Tô Việt Thành, lãnh đạo các phòng, ban, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn có liên quan đến nội dung thanh tra và các thành viên Đoàn thanh tra số 174-2021. Phó Chánh Thanh tra tỉnh, Trưởng đoàn thanh tra - Hoàng Công Phái chủ trì buổi công bố Quyết định thanh tra.

 • Công bố Quyết định thanh tra tại Bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh Lào Cai

  Sáng ngày 16/4/2021, Thanh tra tỉnh Lào Cai đã tiến hành công bố Quyết định thanh tra tại Bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh Lào Cai. Tham dự buổi công bố về phía Bệnh viện phục hồi chức năng có Ban Giám đốc, lãnh đạo các phòng và kế toán đơn vị; về phía Thanh tra tỉnh dự và chủ trì buổi công bố có ông Đàm Quang Vinh - Chánh Thanh tra tỉnh và các thành viên trong Đoàn thanh tra. 

 • Công bố Quyết định thanh tra tại Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lào Cai

  Ngày 08/4/2021, tại Hội trường Sở Nông nghiệp và Phát triển nôn thôn, Thanh tra tỉnh Lào Cai đã tiến hành công bố Quyết định thanh tra tại Sở Nông nghiệp và PTNT. Tham dự buổi công bố về phía Thanh tra tỉnh có ông Hoàng Công Phái - Phó Chánh Thanh tra tỉnh làm Trưởng đoàn và các thành viên trong đoàn. Về phía Sở Nông nghiệp và PTNT có ông Đỗ Văn Duy - Giám đốc Sở; Trưởng các phòng chuyên môn; Kế toán Văn phòng thuộc Sở; Thủ trưởng và kế toán các đơn vị trực thuộc. 

 • Thông tư quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

  Ngày 22/3/2021, Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư số 02/2021/TT-TTCP quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

 • Công bố quyết định thanh tra tại Trường Cao đẳng Lào Cai

  Ngày 06/4/2021, tại Trường Cao đẳng Lào Cai đã diễn ra buổi công bố quyết định thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật nhà nước về quản lý tài chính, tài sản; đầu tư xây dựng cơ bản và các nguồn vốn dự án khác (nếu có) tại Trường Cao đẳng Lào Cai.

 • Công bố quyết định thanh tra tại Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng

  Ngày 26/01/2021, tại Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng đã diễn ra buổi công bố quyết định thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc chấp hành pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo; công tác thanh tra và xử lý sau thanh tra (nếu có); việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác quản lý tài chính, tài sản, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, các nguồn vốn khác (nếu có). Dự buổi công bố về phía Thanh tra tỉnh có Phó Chánh Thanh tra tỉnh - Nguyễn Đức Minh, Đoàn thanh tra số 14-2021; về phía Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng có Giám đốc - Nguyễn Văn Vui, Ban Giám đốc, Kế toán, Trưởng các phòng chuyên môn nghiệp vụ.

 • Công bố Quyết định thanh tra tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Lào Cai

  Ngày 03/11/2020, tại Trụ sở cơ quan, Thanh tra tỉnh Lào Cai đã tiến hành công bố Quyết định thanh tra Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Lào Cai. Dự và chỉ đạo buổi công bố có Chánh Thanh tra tỉnh - Đàm Quang Vinh, Đoàn thanh tra theo Quyết định số 199/QĐ-TT ngày 27/10/2020; về phía Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Lào Cai có lãnh đạo và đại diện các phòng, ban có liên quan.

 • Công bố Quyết định thanh tra tại UBND huyện Bảo Yên

  Chiều ngày 29/10/2020, tại UBND huyện Bảo Yên, Chánh Thanh tra tỉnh - Đàm Quang Vinh đã chủ trì buổi công bố quyết định thanh tra tại huyện Bảo Yên. Dự buổi công bố có lãnh đạo UBND huyện Bảo Yên, Trưởng các phòng, ban, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn có liên quan đến nội dung thanh tra và các thành viên Đoàn thanh tra số 197-2020.

 • Công bố Quyết định thanh tra tại Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Lào Cai

  Ngày 21/10/2020, tại Hội trường Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết tỉnh Lào Cai, Thanh tra tỉnh đã công bố Quyết định thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng trong việc chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng; quản lý tài chính, tài sản và thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước đối với Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết tỉnh Lào Cai. Phó Chánh Thanh tra tỉnh - Nguyễn Đức Minh dự và phát biểu chỉ đạo triển khai cuộc thanh tra.  

 • Công bố Quyết định thanh tra tại huyện Si Ma Cai

  Chiều ngày 02/10/2020, tại UBND huyện Si Ma Cai đã diễn ra buổi công bố Quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật trong công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại huyện Si Ma Cai. Dự buổi công bố có Chủ tịch UBND huyện Si Ma Cai - Hoàng Văn Dương, lãnh đạo các phòng, ban, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn có liên quan đến nội dung thanh tra và các thành viên Đoàn thanh tra số 173-2020.  

 • Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020 của ngành Thanh tra

  Ngày 22/7/2020, Thanh tra tỉnh Lào Cai tham dự Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020 của ngành Thanh tra. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hoà Bình dự và chỉ đạo hội nghị. Tổng Thanh tra Chính phủ - Lê Minh Khái chủ trì với sự tham gia của các Phó Tổng TTCP; đại diện một số cơ quan, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo, trưởng phòng, thanh tra viên cao cấp các cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ và phóng viên một số cơ quan thông tấn báo chí dự và đưa tin hội nghị. Tại các điểm cầu trực tuyến, có đại diện lãnh đạo UBND, Trưởng ban Tiếp công dân các tỉnh, lãnh đạo Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cùng dự.

 • Công bố Quyết định thanh tra tại UBND huyện Sa Pa

  Chiều ngày 13/7/2020, tại UBND thị xã Sa Pa, Phó Chánh Thanh tra tỉnh - Nguyễn Đức Minh, Trưởng đoàn thanh tra đã chủ trì buổi công bố quyết định thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc chấp hành pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo; công tác thanh tra và xử lý sau thanh tra; việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác tài chính, tải sản và đầu tư xây dựng cơ bản. Dự buổi công bố có Chủ tịch UBND thị xã Sa Pa - Vương Trinh Quốc, Trưởng các phòng, ban, Chủ tịch UBND các xã, phường có liên quan đến nội dung thanh tra và các thành viên Đoàn thanh tra số 118-2020.

 • Công bố quyết định thanh tra tại UBND huyện Bắc Hà

  Chiều ngày 16/6/2020, tại UBND huyện Bắc Hà, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Hoàng Công Phái - Trưởng đoàn thanh tra đã chủ trì buổi công bố quyết định thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc chấp hành pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo; công tác thanh tra và xử lý sau thanh tra; việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản. Dự buổi công bố có Chủ tịch UBND huyện Bắc Hà Nguyễn Quốc Huy, Trưởng các phòng, ban, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn có liên quan đến nội dung thanh tra và các thành viên Đoàn thanh tra số 102-2020.

 • Công bố Quyết định thanh tra tại Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh

  Ngày 09/6/2020, tại Hội trường Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Lào Cai, Thanh tra tỉnh đã công bố Quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Lào Cai. Phó Chánh Thanh tra tỉnh - Nguyễn Đức Minh dự và phát biểu chỉ đạo triển khai cuộc thanh tra.  

 • Công bố Quyết định thanh tra tại Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai - Vimico

  Ngày 01/6/2020, tại Trụ sở cơ quan, Thanh tra tỉnh Lào Cai đã tiến hành công bố Quyết định thanh tra Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai - Vimico. Dự và chỉ đạo buổi công bố có Chánh Thanh tra tỉnh - Đàm Quang Vinh, Trưởng phòng Giám sát, kiểm tra và Xử lý sau thanh tra - Trần Thị Kim Sơn; Đoàn thanh tra theo Quyết định số 92/QĐ-TT ngày 26/5/2020; về phía Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai - Vimico có lãnh đạo và đại diện các phòng, ban có liên quan.

 • Công bố Quyết định thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất tuyến Quốc lộ 279

  Ngày 22/5/2020, tại Trụ sở cơ quan , Thanh tra tỉnh đã công bố Quyết định thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất, đầu tư xây dựng dọc hai bên tuyến Quốc lộ 279 (đoạn từ km 89 đến km 101, từ Cầu Bảo Hà đến Cầu Khe Lếch) thuộc huyện Văn Bàn . Phó Chánh Thanh tra tỉnh - Trần Văn Việt dự và phát biểu chỉ đạo triển khai cuộc thanh tra.  

 • Công bố Quyết định thanh tra đột xuất một số gói thầu mua sắm liên quan đến kinh phí phòng, chống dịch Covid-19

  Ngày 05/5/2020, tại Trụ sở cơ quan , Thanh tra tỉnh đã công bố Quyết định thanh tra đột xuất một số gói thầu mua sắm liên quan đến kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 từ nguồn ngân sách tỉnh. Phó Chánh Thanh tra tỉnh - Trần Văn Việt dự và phát biểu chỉ đạo triển khai cuộc thanh tra.  

 • Công bố Quyết định thanh tra tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  Ngày 27/4/2020, tại Hội trường Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai, Thanh tra tỉnh đã công bố quyết định thanh tra đối với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai và 04 đơn vị trực thuộc Sở. Phó Chánh Thanh tra tỉnh Hoàng Công Phái dự và phát biểu chỉ đạo triển khai cuộc thanh tra.  

 • Thanh tra tỉnh công bố Quyết định thanh tra tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

  Ngày 23/3/2020, Thanh tra tỉnh Lào Cai đã tiến hành công bố Quyết định thanh tra tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội. Dự và nghe buổi công bố có Phó Chánh Thanh tra tỉnh - Trần Văn Việt; Đoàn thanh tra theo Quyết định số 34/QĐ-TT ngày 16/3/2020; về phía Sở Lao động, Thương binh và Xã hội có Giám đốc Sở - Đinh Thị Hưng, các Phó Giám đốc và đại diện lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc có liên quan.

 • Thanh tra tỉnh công bố Quyết định thanh tra tại Sở Giáo dục và Đào tạo

  Ngày 18/3/2020, tại Hội trường Sở Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra tỉnh đã tiến hành công bố Quyết định thanh tra đối với Sở Giáo dục và Đào tạo theo kế hoạch thanh tra năm 2020 đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3983/QĐ-UBND ngày 25/11/2019.

 • Thanh tra tỉnh công bố Quyết định thanh tra tại Sở Tài nguyên và Môi trường

  Ngày 25/02/2020, tại Trụ sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai, Thanh tra tỉnh đã tiến hành công bố Quyết định thanh tra tại Sở Tài nguyên và Môi trường.

 • Công khai kết luận thanh tra tại UBND huyện Mường Khương

  Ngày 15/01/2020, tại UBND huyện Mường Khương, Thanh tra tỉnh Lào Cai đã tổ chức công khai kết luận thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng trong việc chấp hành pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác thanh tra và xử lý sau thanh tra; việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác quản lý tài chính, tài sản, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, các nguồn vốn khác tại UBND huyện Mường Khương. Ông Hoàng Công Phái - Phó Chánh Thanh tra tỉnh, Trưởng đoàn thanh tra chủ trì buổi công khai kết luận thanh tra.

 • Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thanh tra năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2020

  Sáng ngày 13/01/2020, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thanh tra năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2020. Phó Thủ tướng Chính phủ Thường trực Trương Hòa Bình tới dự và phát biểu chỉ đạo. Tham dự hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái, các Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Văn Thanh, Trần Ngọc Liêm, Đặng Công Huẩn, Bùi Ngọc Lam, Trần Văn Minh; đại diện Lãnh đạo một số cơ quan Trung ương, Thanh tra các bộ, ngành và điểm cầu trực tuyến tại các tỉnh, thành phố trực thuộc TW. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lào Cai có các đồng chí Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND-UBND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ủy ban kiểm tra, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh cùng Lãnh đạo các sở, ban ngành, huyện, thành phố.

 • Công khai kết luận thanh tra tại Trường Cao đẳng Lào Cai

  Chiều n gày 09/01/2020, tại Hội trường Trường Cao đẳng Lào Cai, Thanh tra tỉnh đã công bố Kết luận thanh tra về trách nhiệm của Thủ trưởng trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng , công tác quản lý tài chính tài sản, xây dựng cơ bản và các nguồn vốn khác tại Trường Cao đẳng Lào Cai (bao gồm cả các đơn vị được sát nhập) . Phó Chánh Thanh tra tỉnh - Trần Văn Việt dự và phát biểu chỉ đạo triển khai buổi công bố kết luận thanh tra.  

 • Công bố Quyết định thanh tra toàn diện Dự án Khai thác mỏ vàng Sa Phìn và Tsuha của Công ty Cổ phần Nhẫn

  Ngày 02/01/2019, tại Trụ sở cơ quan, Thanh tra tỉnh Lào Cai đã tiến hành công bố Quyết định thanh tra toàn diện Dự án Khai thác mỏ vàng Sa Phìn và Tshua của Công ty cổ phần Nhẫn. Dự và nghe buổi công bố có Phó Chánh Thanh tra tỉnh - Trần Văn Việt, Đoàn thanh tra theo Quyết định số 346/QĐ-TT ngày 17/12/2019; về phía Công ty cổ phần Nhẫn có lãnh đạo Công ty và đại diện các phòng, ban có liên quan.

 • Thanh tra tỉnh công bố Quyết định thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất tại khu Thương mại Kim Thành và các khu vực giáp ranh

  Thực hiện Quyết định số 351/QĐ-TT ngày 19/12/2019 của Chánh Thanh tra tỉnh Lào Cai về việc thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất tại khu Thương mại Kim Thành và các khu vực giáp ranh, ngày 25/12/2019 Thanh tra tỉnh Lào Cai đã tiến hành công bố Quyết định thanh tra tại Hội trường Thanh tra tỉnh Lào Cai .

 • Thanh tra tỉnh Lào Cai và Kiểm toán Nhà nước khu vực VII ký kết Biên bản ghi nhớ phối hợp công tác

  Nhằm tăng cường hiệu quả công tác thanh tra - kiểm toán, đồng thời đẩy mạnh công tác phối hợp trao đổi, thống nhất khi xây dựng kế hoạch và xử lý chồng chéo trong thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm toán, đảm bảo hạn chế đến mức thấp nhất sự chồng chéo về thời gian, nội dung, đối tượng giữa công tác thanh tra và kiểm toán trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Ngày 29/10/2019, tại Trụ sở Kiểm toán Nhà nước khu vực VII, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, Thanh tra tỉnh Lào Cai và Kiểm toán Nhà nước khu vực VII đã tổ chức Hội nghị đánh giá công tác phối hợp giữa Thanh tra tỉnh và Kiểm toán khu vực VII trong thời gian qua; thảo luận, thống nhất ký kết Biên bản ghi nhớ về những nội dung, nguyên tắc phối hợp trong thời gian tới.

 • Công bố quyết định thanh tra tại UBND huyện Mường Khương

  Ngày 09/8/2019, tại UBND huyện Mường Khương, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Hoàng Công Phái - Trưởng đoàn thanh tra đã chủ trì công bố quyết định thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc chấp hành pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo; công tác thanh tra và xử lý sau thanh tra; việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác quản lý tài chính, tài sản, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, các nguồn vốn khác tại huyện Mường Khương. Dự buổi công bố có Chủ tịch UBND huyện Mường Khương Phan Quốc Nghĩa, Trưởng các phòng, ban, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn có liên quan đến nội dung thanh tra.

 • Công bố quyết định thanh tra trách nhiệm tại UBND huyện Bảo Thắng

  Ngày 06/8/2019, tại UBND huyện Bảo Thắng, Thanh tra tỉnh Lào Cai đã công bố quyết định thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc chấp hành pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo; công tác thanh tra và xử lý sau thanh tra; việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác quản lý tài chính, tài sản, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, các nguồn vốn khác tại huyện Bảo Thắng.

 • Thanh tra tỉnh công bố quyết định thanh tra tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bảo Yên

  Ngày 19/7/2019, Thanh tra tỉnh Lào Cai đã tiến hành công bố Quyết định thanh tra tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bảo Yên. Dự và nghe buổi công bố có đồng chí Trần Văn Việt - Phó Chánh Thanh tra tỉnh; Đoàn thanh tra theo Quyết định số 148/QĐ-TT ngày 10/7/2019; về phía Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bảo Yên có đồng chí Phạm Huy Thông - Giám đốc Công ty và đại diện các phòng, ban có liên quan.

 • Thanh tra tỉnh công bố quyết định thanh tra tại UBND huyện Văn Bàn

  Ngày 18/7/2019, tại UBND huyện Văn Bàn, Thanh tra tỉnh Lào Cai đã công bố quyết định thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc chấp hành pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo; công tác thanh tra và xử lý sau thanh tra; việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác quản lý tài chính, tài sản, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, các nguồn vốn khác tại huyện Văn Bàn .

 • Công khai kết luận thanh tra việc quản lý và sử dụng đất của 39 tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai

  Ngày 17/5/2019, tại Trụ sở cơ quan, Thanh tra tỉnh Lào Cai đã tổ chức công khai kết luận thanh tra việc quản lý và sử dụng đất của 39 tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai . Ông Đàm Quang Vinh - Phó Chánh Thanh tra tỉnh , Trưởng đoàn thanh tra chủ trì buổi công khai kết luận thanh tra.

 • Thanh tra tỉnh công bố quyết định thanh tra tại Bệnh viện Sản nhi tỉnh Lào Cai

  Sáng ngày 20/5/2019, Thanh tra tỉnh Lào Cai đã tiến hành công bố Quyết định thanh tra tại Bệnh viện Sản nhi tỉnh Lào Cai. Tham dự buổi công bố về phía Bệnh viện Sản nhi có Ban Giám đốc, lãnh đạo các phòng và kế toán đơn vị; về phía Thanh tra tỉnh có ông Trần Văn Việt - Phó Chánh Thanh tra tỉnh và các thành viên trong Đoàn thanh tra. 

 • Công bố quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai

  Ngày 13/5/2019, tại Hội trường Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai, Thanh tra tỉnh đã công bố Quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Dự án ODA tỉnh Lào Cai. Phó Chánh Thanh tra tỉnh Hoàng Công Phái dự và phát biểu chỉ đạo triển khai cuộc thanh tra. ​ 

 • Công bố quyết định thanh tra tại Sở Công thương

  Ngày 04/5/2019, tại Hội trường Sở Công thương, Thanh tra tỉnh đã công bố quyết định thanh tra đối với Sở Công thương theo kế hoạch thanh tra năm 2019 đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3800/QĐ-UBND ngày 23/11/2018 . 

 • Thanh tra tỉnh công bố công khai kết luận thanh tra tại Trung tâm phòng chống HIV/AIDS Lào Cai

 • Thanh tra Chính phủ công bố quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ cấp vụ

  Ngày 05/04/2019, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí Thư Ban cán sự, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái đã trao quyết định điều động và bổ nhiệm chức vụ Vụ trưởng cho các ông: Đinh Văn Minh, Nguyễn Tuấn Anh và Nguyễn Quốc Văn. Tham dự có Phó Tổng TTCP Nguyễn Văn Thanh cùng  đại diện lãnh đạo và công chức, viên chức các cục, vụ, đơn vị có liên quan thuộc Thanh tra Chính phủ.

 • Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019

  Ngày 16/01/2019, Thanh tra tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2018 và triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2019. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lê Ngọc Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại biểu Cục I - Thanh tra Chính phủ; tham dự Hội nghị có lãnh đạo Thanh tra tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành, huyện, thành phố; Trưởng, Phó phòng nghiệp vụ Thanh tra tỉnh cùng toàn thể Chánh Thanh tra sở, ban, ngành, huyện, thành phố và các đơn vị thụ hưởng NSTW đóng trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Phan Đăng Toàn - Tỉnh ủy viên - Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì Hội nghị.

 • Công khai kết luận thanh tra công tác thu phí, lệ phí sử dụng lòng lề đường, bến bãi mặt nước; việc quản lý và cấp phép xây dựng tại UBND thành phố Lào Cai

  Ngày 03/01/2019, tại Trụ sở cơ quan, Thanh tra tỉnh Lào Cai đã tổ chức công khai kết luận thanh tra công tác thu phí, lệ phí sử dụng lòng lề đường, bến bãi mặt nước; việc quản lý và cấp phép xây dựng tại UBND thành phố Lào Cai. Dự và phát biểu ý kiến có Phó Chánh Thanh tra tỉnh Trần Văn Việt; Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Minh cùng đại diện các đơn vị thuộc thành phố có liên quan.

 • Thanh tra tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác thanh tra năm 2018

  Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2018 đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ trong thực hiện nhiệm vụ, từ ngày 12/12/2018 đến ngày 14/12/2018, Thanh tra tỉnh Lào Cai đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thanh tra cho lãnh đạo, Thanh tra viên các phòng nghiệp vụ Thanh tra tỉnh và lãnh đạo, Thanh tra viên của các sở, ban, ngành, huyện, thành phố trên địa bàn toàn tỉnh.

 • Công bố Quyết định thanh tra tại Sở Tài chính

  Ngày 16/10/2018, tại Hội trường Sở Tài chính tỉnh Lào Cai, Thanh tra tỉnh đã công bố quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với Sở Tài chính tỉnh Lào Cai. Chánh Thanh tra tỉnh Phan Đăng Toàn dự và phát biểu chỉ đạo triển khai cuộc thanh tra. ​

 • Công bố quyết định thanh tra tại UBND huyện Bảo Yên

  Ngày 14/8/2018, tại UBND huyện Bảo Yên, Thanh tra tỉnh đã công bố quyết định thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc chấp hành pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo;công tác thanh tra và xử lý sau thanh tra; việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác quản lý tài chính, tài sản, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, các nguồn vốn khác tại huyện Bảo Yên.

 • Thanh tra tỉnh Lào Cai công bố Quyết định thanh tra tại Công ty Cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu Đông Á

  Thực hiện Quyết định thanh tra số 143/QĐ-TT ngày 30/7/2018 của Chánh thanh tra tỉnh Lào Cai về việc thanh tra tại Công ty Cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu Đông Á, ngày 08/8/2018 Thanh tra tỉnh Lào Cai đã tiến hành công bố Quyết định thanh tra tại Công ty Cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu Đông Á.

 • Thanh tra tỉnh Lào Cai công bố Quyết định thanh tra tại Công ty Cổ phần Hóa chất phân bón Lào Cai

  Thực hiện Quyết định thanh tra số 145/QĐ-TT ngày 30/7/2018 của Chánh Thanh tra tỉnh Lào Cai về việc thanh tra tại Công ty Cổ phần Hóa chất phân bón Lào Cai, ngày 8/8/2018 Thanh tra tỉnh Lào Cai đã tiến hành công bố Quyết định thanh tra tại Công ty Cổ phần Hóa chất phân bón Lào Cai.

 • Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018 toàn ngành Thanh tra

  Ngày 27/7/2018, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018 và triển khai nhiệm vụ công tác ngành Thanh tra 6 tháng cuối năm.  Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Thường trực Trương Hòa Bình tới dự và phát biểu chỉ đạo. Tham dự hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái, các Phó Tổng Thanh tra, Đặng Công Huẩn, Bùi Ngọc Lam, Trần Ngọc Liêm; đại diện lãnh đạo một số cơ quan Trung ương, thanh tra các bộ, ngành. Tại các điểm cầu ở địa phương có đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, thành phố; lãnh đạo thanh tra và Trưởng ban tiếp công dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW.

 • Công bố quyết định thanh tra tại Công ty cổ phần Môi trường đô thị Lào Cai

  Ngày 04/7/2018, tại Hội trường Công ty cổ phần Môi trường đô thị Lào Cai, Thanh tra tỉnh đã công bố quyết định thanh tra đối với Công ty cổ phần Môi trường đô thị. Phó Chánh Thanh tra tỉnh Hoàng Công Phái dự và phát biểu chỉ đạo. ​

 • Thanh tra tỉnh công bố Quyết định thanh tra tại huyện Bắc Hà

  Ngày 16/5/2018, Thanh tra tỉnh Lào Cai đã tiến hành công bố Quyết định thanh tra tại huyện Bắc Hà. Dự và nghe buổi công bố có đồng chí Phan Đăng Toàn - Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh; đồng chí Đàm Quang Vinh - Phó Chánh Thanh tra tỉnh - Trưởng Đoàn thanh tra; các thành viên trong đoàn. Về phía UBND huyện Bắc Hà có đồng chí Nguyễn Quốc Huy - Chủ tịch UBND huyện, Trưởng các phòng, ban chuyên môn và Chủ tịch, Kế toán các xã, thị trấn theo Quyết định thanh tra.

 • Thanh tra tỉnh Lào Cai công bố Quyết định thanh tra tại Công ty Cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu Phú Hưng

  Thực hiện Quyết định thanh tra số 82/QĐ-TT ngày 02/5/2018 của Chánh Thanh tra tỉnh Lào Cai về việc thanh tra tại Công ty Cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu Phú Hưng, ngày 09/5/2018 Thanh tra tỉnh Lào Cai đã tiến hành công bố Quyết định thanh tra tại Công ty Cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu Phú Hưng.

 • Công bố quyết định thanh tra tại Nhà máy Thủy điện Tả Thàng

  Ngày 13/04/2018, tại Nhà máy Thủy điện Tả Thàng, Thanh tra tỉnh đã công bố quyết định thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật của nhà nước về công tác quản lý tài chính, tài sản, tài nguyên và pháp luật về lao động, an toàn vệ sinh lao động, chế độ BHXH, BHYT. Phó Chánh Thanh tra tỉnh Trần Văn Việt dự và phát biểu chỉ đạo. ​

 • Thanh tra tỉnh công bố Quyết định thanh tra tại Công ty TNHH khoáng sản và luyện kim Việt Trung

  Thực hiện Quyết định số 12/QĐ-TT ngày 12/01/2018 của Chánh thanh tra tỉnh Lào Cai về việc thanh tra tại Công ty TNHH khoáng sản và luyện kim Việt Trung, ngày 17/01/2018 Thanh tra tỉnh Lào Cai đã tiến hành công bố Quyết định thanh tra tại Công ty TNHH khoáng sản và luyện kim Việt Trung.

 • Đổi mới công tác thanh tra theo hướng nâng cao chất lượng

  Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và đồng chí Lê Minh Khái, Tổng Thanh tra Chính phủ chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Lào Cai có các đồng chí: Nguyễn Văn Vịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Xuân Phong, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Thanh tra tỉnh và Thanh tra một số sở, ngành.

 • Hội nghị toàn quốc Tổng kết Luật thanh tra, Luật tiếp công dân

  Ngày 12/12, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị Toàn quốc tổng kết 6 năm Luật thanh tra (LTT), 3 năm Luật tiếp công dân (LTCD). Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình dự và phát biểu chỉ đạo. Đồng chí Lê Minh Khái, Ủy viên BCH TƯ Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ chủ trì hội nghị.

 • Thanh tra tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ thanh tra năm 2017

  Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2017, nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, ngày 03/11/2017, tại phòng họp Tầng 2, Trụ sở Khối 6, Thanh tra tỉnh Lào Cai đã tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng công tác thanh tra cho các đối tượng là: lãnh đạo, Thanh tra viên các phòng nghiệp vụ của Thanh tra tỉnh và lãnh đạo, Thanh tra viên của các sở, ban, ngành, huyện, thành phố trên địa bàn toàn tỉnh.

 • Thanh tra tỉnh công bố Quyết định thanh tra tại Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thái Bình Minh

  Thực hiện Quyết định số 301/QĐ-TT ngày 28/9/2017 của Chánh Thanh tra tỉnh Lào Cai về việc thanh tra tại Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thái Bình Minh, ngày 10/10/2017 Thanh tra tỉnh Lào Cai đã tiến hành công bố Quyết định thanh tra tại Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thái Bình Minh. 

 • Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Thanh tra Chính phủ

  Ngày 07/08/2017, Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng đã chủ trì lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm ông Bùi Ngọc Lam giữ chức vụ Phó Tổng Thanh tra Chính phủ. Tham dự có các Phó Tổng Thanh tra Chính phủ: Ngô Văn Khánh, Nguyễn Văn Thanh, Đặng Công Huẩn, Bùi Ngọc Lam; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, đại diện lãnh đạo các cục, vụ, đơn vị, các tổ chức quần chúng và các đoàn thể cơ quan Thanh tra Chính phủ.

 • Thanh tra tỉnh Lào Cai công bố Quyết định thanh tra tại Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai

  Thực hiện Quyết định thanh tra số 188/QĐ-TT ngày 13/6/2017 của Chánh Thanh tra tỉnh Lào Cai về việc thanh tra tại Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai, ngày 15/6/2017 Thanh tra tỉnh Lào Cai đã tiến hành công bố Quyết định thanh tra tại Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai.

 • Thanh tra tỉnh công bố quyết định thanh tra tại huyện Văn Bàn

  Ngày 16/5/2017, Thanh tra tỉnh Lào Cai đã tiến hành công bố Quyết định thanh tra tại huyện Văn Bàn. Dự và nghe buổi công bố có đồng chí Phan Đăng Toàn - TUV, Chánh Thanh tra tỉnh; đồng chí Đào Văn Minh, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; đồng chí Trần Thị Kim Sơn - Trưởng phòng Thanh tra Phòng, chống tham nhũng - Trưởng Đoàn thanh tra; các thành viên trong đoàn và Tổ giám sát đoàn thanh tra; Đoàn giám sát của UBKT Tỉnh ủy. Về phía UBND huyện Văn Bàn có đồng chí Phan Trung Bá - Chủ tịch UBND huyện, Trưởng các phòng, ban chuyên môn và Chủ tịch, Kế toán các xã, thị trấn theo Quyết định thanh tra.

 • Thanh tra tỉnh công bố Quyết định thanh tra tại Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Lào Cai và Trung tâm nước sạch và VSMT nông thôn tỉnh Lào Cai

  Thực hiện Quyết định thanh tra số 148/QĐ-TT ngày 05/5/2017 của Chánh Thanh tra tỉnh Lào Cai về thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản đối với 03 Dự án do Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Lào Cai và Trung tâm nước sạch và VSMT nông thôn tỉnh Lào Cai làm chủ đầu tư, ngày 11/5/2017 Thanh tra tỉnh Lào Cai đã tiến hành công bố Quyết định thanh tra tại Sở Giáo dục & Đào tạo và Trung tâm nước sạch và VSMT nông thôn tỉnh Lào Cai.

 • Thanh tra tỉnh công bố Quyết định thanh tra tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lào Cai

  Thực hiện Quyết định thanh tra số 42/QĐ-TT ngày 10/02/2017 của Chánh Thanh tra tỉnh Lào Cai về việc thanh tra tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lào Cai, ngày16/02/2017 Thanh tra tỉnh Lào Cai đã tiến hành công bố Quyết định thanh tra tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lào Cai.

 • Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2016, triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2017

  Ngày 13/01/2017, Thanh tra tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2016 và triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2017. Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Lê Ngọc Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phan Thăng Long - Cục phó Cục I - Thanh tra Chính phủ, Lý Văn Hải - Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Tỉnh ủy, Phan Đăng Toàn - TUV - Chánh Thanh tra tỉnh, Lê Quang Minh - Chủ tịch UBND thành phố Lào Cai; tham dự Hội nghị còn có một số lãnh đạo các huyện trong tỉnh, các đồng chí Lãnh đạo, Trưởng, Phó phòng nghiệp vụ Thanh tra tỉnh cùng toàn thể Chánh Thanh tra sở, ban, ngành, huyện, thành phố.

 • Thanh tra tỉnh công bố Quyết định thanh tra tại Công ty Cổ phần phốt pho vàng Lào Cai

  Thực hiện Quyết định thanh tra số 185/QĐ-TT ngày 25/8/2016 của Chánh Thanh tra tỉnh Lào Cai về việc thanh tra tại Công ty Cổ phần phốt pho vàng Lào Cai, ngày 06/9/2016 Thanh tra tỉnh Lào Cai đã tiến hành công bố Quyết định thanh tra tại Công ty Cổ phần phốt pho vàng Lào Cai. 

 • Thanh tra tỉnh tổ chức sơ kết công tác thanh tra 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra 6 tháng cuối năm 2016

  Chiều ngày 06/7/2016, Thanh tra tỉnh Lào Cai đã tổ chức sơ kết công tác thanhtra 6 tháng đầu năm 2016 và triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra 6 tháng cuối năm 2016. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo, Trưởng, Phó các phòng nghiệp vụ Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra các sở, ban, ngành, huyện, thành phố; ChánhThanh tra các đơn vị thụ hưởng NSTW đóng trên địa bàn tỉnh. Ông Phan Đăng Toàn - Tỉnh ủy viên - Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì Hội nghị.

 • Vụ Pháp chế Thanh tra Chính phủ sơ kết 6 tháng đầu năm 2016

  Sáng ngày 01/7/2016, Vụ Pháp chế tiến hành sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2016. Dự họp có Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh cũng toàn thể công chức Vụ Pháp chế.

 • Khai giảng lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ Thanh tra viên chính K6-2016

  Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2016, ngày 28/6/2016, trường Cán bộ Thanh tra tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ Thanh tra viên chính khóa 06 năm 2016. Tới dự Lễ khai giảng lớp học có đồng chí Vũ Văn Chiến, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra.

 • Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu làm việc với Tạp chí Thanh tra

  Ngày 18/5/2016, Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu đã có buổi làm việc với tập thể lãnh đạo Tạp chí Thanh tra. Tham dự có Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Thị Thủy, đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ Kế hoạch, Tài chính và Tổng hợp, Văn phòng Thanh tra Chính phủ.

 • Tổng Thanh tra Phan Văn Sáu làm việc với các đơn vị phía Nam

  Ngày 13/5/2016, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu đã chủ trì làm việc với lãnh đạo chủ chốt các đơn vị của Thanh tra Chính phủ tại khu vực phía Nam. Cùng tham gia buổi làm việc, có Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn, Chánh Văn phòng Thanh tra Chính phủ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ tài chính, kế hoạch và tổng hợp.

 • Khai giảng lớp Thanh tra viên chính khóa 3 năm 2016

  Ngày 5/5/2016, tại TP. Hồ Chí Minh, Ban Giám hiệu Trường Cán bộ Thanh tra đã khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra viên chính khóa 3 năm 2016. Tham dự lễ khai giảng có Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn, cùng lãnh đạo Thanh tra TP. Hồ Chí Minh và 103 học viên là cán bộ thanh tra các địa phương, Bộ ngành khu vực phía Nam.

  1 2 3 


Thống kê truy cập
 • Đang online: 13
 • Hôm nay: 1,008
 • Trong tuần: 4,892
 • Tất cả: 1,946,132
Đăng nhập