Chức năng nhiệm vụ
  • Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Lào Cai

    Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Lào Cai được thực hiện theo Quy định tại Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 25/02/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai và Quyết định số 149/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh Lào Cai sửa đổi Khoản 2 Điều 3 bản Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 08/2015/QĐ-UBNDngày 25/02/2015 của UBND tỉnh Lào Cai

  1 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 31
  • Hôm nay: 1,183
  • Trong tuần: 5,067
  • Tất cả: 1,946,307
Đăng nhập